นโยบายการรับประกัน Goal Zero
ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Goal Zero แบบจำกัดความรับผิดชอบ

โปรดลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ทำการซ่อมแซมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยนใหม่ หรือเปลี่ยนที่ใช้แล้ว ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม อายุรับประกันให้นับต่อจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลที่ 3

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Goal Zero ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด เท่านั้น
โปรดแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ) ทุกครั้งที่ยื่นเรื่องขอรับประกันหรือเคลมสินค้า

สิ่งที่ครอบคลุม
รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
รับประกันสินค้าในกรณีที่ผิดปกติหรือชำรุดเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม
1. การสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
2. การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์
3. การดูแลผิดวิธี ละเว้นการดูแล
4. การแก้ไขหรือดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยบุคคลอื่น
5. ไม่ครอบคลุมความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ Goal Zero
6. หมายเลขประจำตัว (Serial Number) ของผลิตภัณฑ์ถูกลบหรือขีดฆ่า
7. การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ ให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และอย่างน้อยทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนหลังจากนั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ มีแจ้งอยู่ในคู่มือการใช้งานสินค้า)

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า
การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ
โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ลงในใบรับประกัน
WARRANTY REGISTRATION

การขอรับประกันความเสียหาย หรือเคลมสินค้า
ช่องทางการแจ้งขอรับประกันฯ
1. ร้านจำหน่าย
2. อีเมล์ service@element72store.com
3. แจ้งทางไปรษณีย์
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (Goal Zero)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-743-5151
 

ข้อมูลการแจ้งเคลมสินค้า
1. แจ้งอาการผิดปกติหรือชำรุด
2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า
3. ชื่อสินค้า
4. เลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)

ขั้นตอนการพิจารณาและการเคลมสินค้า
1. เมื่อพนักงานฝ่ายพิจารณาเคลมสินค้าของบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ได้รับแจ้งเคลมสินค้าแล้ว จะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือความเสียหาย ภายใน 15 วัน
2. เมื่อลูกค้าได้รับการตอบรับพิจารณาเคลมสินค้าจาก บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ให้ส่งสินค้ามาที่บริษัทพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง

สถานที่ส่งสินค้าเคลม
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (ส่งเคลม Goal Zero)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-748-5088

3. เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ในการรับประกันบริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ หรือไม่อยู่ในการรับประกันบริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติการเคลมสินค้า
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย กรณีเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท แนะนำให้ส่งโดยบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามของได้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร ภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าที่เคลมได้

ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย
ชดเชยความเสียหายจากการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์พกพา หรือข้อมูลที่สูญหายจากอุปกรณ์ดังกล่าว

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้