HOW TO PAY

ช่องทางการชำระเงิน
ชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา สำโรง บริษัท อีลีเม้นท์ 72 จำกัด เลขที่ 122-7-42919-6
ชำระเข้าบัญชี Prompt Pay เลขที่ 0115560027455
ชำระโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ 2C2P  (การรักษาความปลอดภัยของการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)


หมายเหตุ
เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินที่อีเมล์ OutdoorBotanica@gmail.com หรือ Line Id. @OutdoorBotanica ภายใน 24 ชม.
มิเช่นนั้นระบบจะยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ โปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่หากชำระเงินไม่ทันภายใน 24 ชั่วโมง
Powered by MakeWebEasy.com