นโยบายการรับประกัน BIOLITE
ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์ แบบจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ BIOLITE ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด เท่านั้น
โปรดแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ) ทุกครั้งที่ยื่นเรื่องขอรับประกันหรือเคลมสินค้า

สิ่งที่ครอบคลุม
รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
ในกรณีที่ผิดปกติหรือชำรุดเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
2. การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์
3. การดูแลผิดวิธี ละเว้นการดูแล
4. การแก้ไขหรือดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาติจากโรงงานผู้ผลิต
5. ไม่ครอบคลุมความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์
6. หมายเลขประจำตัว (Serial Number) ของผลิตภัณฑ์ถูกลบหรือขีดฆ่า
7. การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ ให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และอย่างน้อยทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนหลังจากนั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ มีแจ้งอยู่ในคู่มือการใช้งานสินค้า)

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า
การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ
โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ลงในใบรับประกัน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยเลข 5-6 หลัก
KettleCharge อยู่ใต้แบตเตอรี่
CampStove อยู่ด้านหลังแบตเตอรี่
BaseCamp อยู่ใต้แบตเตอรี่
BaseLantern อยู่ใต้ฐานโคมไฟ
PowerLight & NanoGrid อยู่บนสติกเกอร์ห่อสินค้า

WARRANTY REGISTRATION
การขอรับประกันความเสียหาย หรือเคลมสินค้า
ช่องทางการแจ้ง
1.    อีเมล์ service@element72store.com
2.    แจ้งทางไปรษณีย์
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (BioLite)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-743-5151

ข้อมูลการแจ้งเคลมสินค้า
1. แจ้งอาการผิดปกติหรือเสียหาย
2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า
3. ชื่อสินค้า
4. เลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)

ขั้นตอนการพิจารณาและการเคลมสินค้า
1. เมื่อพนักงานฝ่ายพิจารณาเคลมสินค้าของบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ได้รับแจ้งเคลมสินค้าแล้ว จะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือความเสียหาย ภายใน 15 วัน
2. เมื่อลูกค้าได้รับการตอบรับพิจารณาเคลมสินค้าจาก บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ให้ส่งสินค้ามาที่บริษัทพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
สถานที่ส่งสินค้าเคลม
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (ส่งเคลม BioLite)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-743-5151
3. เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ในการรับประกัน หรือไม่อยู่ในการรับประกันนั้น บริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ หรือส่งสินค้าตัวเดิมคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติการเคลมสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย กรณีเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท แนะนำให้ส่งโดยบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามของได้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร ภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าที่เคลมได้

ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย
ชดเชยความเสียหายจากการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์พกพา หรือข้อมูลที่สูญหายจากอุปกรณ์ดังกล่าว
Powered by MakeWebEasy.com