นโยบายการรับประกัน BIOLITE
ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์ แบบจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ BIOLITE ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด เท่านั้น
โปรดแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ) ทุกครั้งที่ยื่นเรื่องขอรับประกันหรือเคลมสินค้า

สิ่งที่ครอบคลุม
รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
ในกรณีที่ผิดปกติหรือชำรุดเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
2. การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์
3. การดูแลผิดวิธี ละเว้นการดูแล
4. การแก้ไขหรือดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาติจากโรงงานผู้ผลิต
5. ไม่ครอบคลุมความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์
6. หมายเลขประจำตัว (Serial Number) ของผลิตภัณฑ์ถูกลบหรือขีดฆ่า
7. การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ ให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ และอย่างน้อยทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนหลังจากนั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ มีแจ้งอยู่ในคู่มือการใช้งานสินค้า)

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า
การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ
โปรดแจ้งหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ลงในใบรับประกัน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยเลข 5-6 หลัก
KettleCharge อยู่ใต้แบตเตอรี่
CampStove อยู่ด้านหลังแบตเตอรี่
BaseCamp อยู่ใต้แบตเตอรี่
BaseLantern อยู่ใต้ฐานโคมไฟ
PowerLight & NanoGrid อยู่บนสติกเกอร์ห่อสินค้า

WARRANTY REGISTRATION
การขอรับประกันความเสียหาย หรือเคลมสินค้า
ช่องทางการแจ้ง
1.    อีเมล์ service@element72store.com
2.    แจ้งทางไปรษณีย์
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (BioLite)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-743-5151

ข้อมูลการแจ้งเคลมสินค้า
1. แจ้งอาการผิดปกติหรือเสียหาย
2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า
3. ชื่อสินค้า
4. เลขประจำตัวสินค้า (Serial Number)

ขั้นตอนการพิจารณาและการเคลมสินค้า
1. เมื่อพนักงานฝ่ายพิจารณาเคลมสินค้าของบริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ได้รับแจ้งเคลมสินค้าแล้ว จะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือความเสียหาย ภายใน 15 วัน
2. เมื่อลูกค้าได้รับการตอบรับพิจารณาเคลมสินค้าจาก บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด ให้ส่งสินค้ามาที่บริษัทพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าขนส่งเอง
สถานที่ส่งสินค้าเคลม
บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด (ส่งเคลม BioLite)
1 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-743-5151
3. เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ในการรับประกัน หรือไม่อยู่ในการรับประกันนั้น บริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ หรือส่งสินค้าตัวเดิมคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติการเคลมสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย กรณีเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท แนะนำให้ส่งโดยบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามของได้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าพิธีการศุลกากร ภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าที่เคลมได้

ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย
ชดเชยความเสียหายจากการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ยกเว้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์พกพา หรือข้อมูลที่สูญหายจากอุปกรณ์ดังกล่าว
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้